Kaevupuhastajad

384267623 734363795167626 822798059352903953 n
36539367 2085107498198410 1093211911480147968 n
35282 127366637305849 5155668 n

Kaevupuhastamine

Salvkaevu puhastamine on oluline regulaarne hooldusprotseduur, mis tagab puhta, ohutu ja kvaliteetse joogivee. Siin on mõned olulised põhjused, millal tuleks kaevu puhastada ja miks kaevu puhastamine on hädavajalik:

Millal tuleks kaevu puhastada?

 1. Kui kaevuvee analüüsid ei vasta veenõuetele.
 2. Kui kaevuvesi on hägune või lõhnab halvasti.
 3. Kui kaevus on vett väheks jäänud.
 4. Kui kaevu on sattunud väikesi loomi, mis võivad mädanema hakata.
 5. Kui vana mädanenud puidust kaas on kaevu kukkunud.
 6. Kui kaev on jäänud kasutamata aastateks ja ümber on kasvanud puud ja põõsad, mille pealt on lehed ja muu elu kaevu kukkunud.
 7. Kui kaevu liitekohad pole korralikult tihendatud või maaalused kaevurakked on mõrades või katki (vajadusel tuleb maaalused rakked vahetada).
 8. Kui olete kolinud uude elukohta ja kaevu varasem puhastusajalugu pole teada.
  Kui kaevu maapealne rake on vananenud ja katki (see tuleb uue vastu asendada).
 9. Kui kavatsete paigaldada uut kaevupumpavõi vana asendada uue vastu, tuleks kaev enne puhastada.

 

Miks tuleks kaevu puhastada?

 1. Ohutus: Sete, mustus ja bakterid võivad koguneda kaevu seintele ja põhja ning ohustada joogivee puhtust. Regulaarne puhastamine aitab vältida kahjulike mikroorganismide levikut ja tagab joogivee ohutu tarbimise.
 2. Veekvaliteet: Sete ja saasteained võivad mõjutada joogivee kvaliteeti, muutes selle maitset, lõhna ja välimust. Kaevu puhastamine eemaldab kogunenud setted ja saasteained, tagades puhta ja maitsva joogivee.
 3. Tõhusus: Puhas kaevu tagab parema vee liikumise ja veekvaliteedi, mis omakorda parandab vee pealetulekut ja töökindlust.
 4. Tervis: Saastunud joogivesi võib põhjustada terviseprobleeme, sealhulgas seedehäireid ja nakkushaigusi. Regulaarne kaevu puhastamine vähendab selliseid riske ja aitab tagada pereliikmete tervise ja heaolu.

 

Seega on oluline regulaarselt kaevu kontrollida, et saada visuaalne hinnang kaevu seisukorrale ja tuvastada võimalikud probleemid. Vajadusel tuleks kaevumeistri abi kasutada. Kaevu puhastamine peaks toimuma eelistatavalt vähemalt kord iga 5 aasta tagant või vastavalt vajadusele, et tagada puhta ja ohutu joogivee tarbimine.

Kaevukaevamine

Uue kaevu kaevamine on oluline protsess, mis nõuab hoolikat planeerimist ja teadmisi. Siin on mõned olulised punktid, mida peaks teadma enne uue kaevu kaevamist:

 • Seadusandlikud nõuded: Enne kaevutööde alustamist tuleks uurida kohalikke seadusi ja määrusi, et tagada, et kaevu rajamine toimub seaduslikult ja vastavalt kõikidele regulatsioonidele. Eriti tiheasustusaladel võib olla vajalik luba või kooskõlastus kohaliku omavalitsusega, et veenduda, et kaevu asukoht ja ehitus vastavad kehtestatud standarditele ning ei tekita ohtu ümbritsevale keskkonnale ega inimeste tervisele. Selles osas tasub alati konsulteerida kohalike ametiasutustega, et saada täpsemat teavet ja nõuandeid.

 

 • Asukoha valik: Kaevu asukoht peaks olema hoolikalt valitud, võttes arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas maa-aluseid veesooni, kaevu ligipääsetavust, kaugust reostusallikatest ja kohalikke ehitusmäärusi.

 

 • Vee kvaliteet: Enne kaevu kaevamist võib olla kasulik teha uuringuid kohaliku vee kvaliteedi kohta piirkonnas, et veenduda puhta joogivee kättesaadavuses.

 

 • Kaevamismeetodid: On mitmeid erinevaid meetodeid kaevu kaevamiseks, millel on omad plussid ja miinused.
 1. Meie teostame käsitsi kaevamist. See on aeganõudev protsess, mis eeldab kaevumeistrilt piisavalt kogemust veekoguse tagamiseks. Kaev tuleb teha kuival ajal, et tagada pidev veetaseme stabiilsus aastaringselt. Käsitsi kaevamise eelised hõlmavad täpset sirge augu kaevamist, kuhu rakked sobituvad ideaalselt, vältides sellega tühimike teket. Käsitsi kaevamisel on võimalik minna nii sügavale, kui vaja, kuhu kopp või puur enam ei ulatu.
 2. Kopaga kaevamine on kiire, kuna kaev valmib ühe päevaga, kuid sellega kaasnevad omad riskid. Kopaga kaevates tekib suur auk, mille täitmiseks tuleb tuua uut puhast pinnast, kuna väljakaevatud pinnas võib olla segunenud huumusega, mis võib mõjutada kaevuvee kvaliteeti. Lisaks võib kopaga kaevamisel tekkida probleeme kaevu sügavusega, mis võib mõjutada piisava veekoguse kättesaadavust.
 3. Puurmasinaga kaevamine võtab aega umbes ühe päeva, kuid sellega kaasnevad omad riskid. Maa-alused suured kivid võivad puuri külgedele lükkama hakata, mis võib põhjustada suuri auke seintes. See omakorda võib viia tühimike tekkimiseni kaevurakete taga ning hiljem võib suurte vihmade või lume sulamisega pinnas ülevalt alla vajuda, muutes kaevu ümber liikumise ohtlikuks või põhjustades kaevu viltu vajumise, mis omakorda teeb kaevuremondi ja puhastuse väga ohtlikuks. Puuriga kaevamisel on võimalik saavutada suurem sügavus kui kopaga kaevamisel, kuid puuril on ka oma sügavuspiirang.

 

 • Ohutusnõuded: Kaevutööde käigus tuleb järgida rangeid ohutusnõudeid, et tagada nii töötajate kui ka kõrvalviibijate ohutus ja vältida õnnetusi. Selle hulka kuulub tehnika korrasoleku tagamine, kaevu kaevamisel osalevate kaevumeistrite pikaajalise kogemuse olemasolu ning kaevu ümber peaks olema ainult kaevutöötajad, kuna kaevumeister ei suuda jälgida lähedal viibivaid uudishimulikke lapsi ja täiskasvanuid, et tagada nende ohutus ning vältida õnnetusi.

 

 • Pinnase kvaliteet: Enne kaevu kaevamist tuleks uurida pinnase puhtust ja reostatust, et hinnata kaevu stabiilsust ja vältida veereostust.

 

 • Kaevu kaitse: Pärast kaevu kaevamist tuleks see korralikult kaitsta. Kaevu peal peaks olema vastupidav betoonist kaas ning kaevu rakked tuleb tihendada vastavalt veenõuetele sobiva materjaliga. Lisaks peaks kaevu ümbruses olema vähemalt 5 meetri laiune veekaitseala, kus ei kasva puid ega põõsaid, tagamaks reostuse vältimist ja joogivee puhtust ning ohutust.

 

Need on mõned olulised aspektid, mida tuleks kaaluda enne uue kaevu kaevamist. On oluline teha põhjalikke uuringuid ja nõuetekohast planeerimist, et tagada edukas ja ohutu kaevutöö.