Rakkekaevu puhastamisest

Et kaevuvesi rakkekaevus oleks puhas ja seda jätkuks, peab kaevu tehniline seisukord olema korras, sest vastasel juhul reostub vesi väliskeskkonnast tuleneva saastega. Kaevu seisukord on soovitav lasta spetsialistidel üle vaadata vähemalt üks kord viie aasta jooksul.

Põhilised nõuded mida rakkekaevu hooldamisel tuleb silmas pidada tagamaks joogivee kvaliteeti ja piisavat kogust:

  1. Kaev peab olema kaitstud vihma ja sulavee eest. Selleks peab kaevu ümbrus olema tihendatud;
  2. Kaevul peab olema peal korralik kaas, et vältida sodi (puulehtede, okste) ja väikeloomade (tigude, hiirte, rottide) sattumist kaevu;
  3. Kaevu rakete vahed peavad olema tihendatud, et vältida rakete vahelt liiva ja sette kaevu sattumist;
  4. Kaevu tuleb kasutada sihipäraselt, sest kaevust vee väljapumpamine parandab vee juurdevoolu kaevu. Samas võõra vee kaevu toomine paneb veesooned tagurpidi tööle ning kaevu vee tootlikkus väheneb.