Kaev 67% soodsamalt

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.

 

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. ja aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

8169045900_35509f6b9c_b.jpg

Kui suur on toetus?

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Teeme pakkumisi ja teostame töid antud projekti raames

Rohkem infot https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm